A Mazen Math

Игри > Сложувачки Игри > A Mazen Math

Get Flash to see this player.

File info:

Title: A Mazen Math
Description: Движете го црвеното делче низ лавиринтот користејќи го да ги елиминирате сите броеви. Ако делчето е празно ќе ја собери вредноста, ако неговата вредност е иста со бројот ќе се испразни, ако е поголема ќе го додади бројот и ако е помала ќе го одземи.
Played: 3,385
Added: 1 May 2011
Rate: 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Tell a friend Report broken

Comments:

Please login or register to leave a comment.

Add this file to your website:

104 104 402,499 19 5 (0 members, 5 guests)